HAKKIMIZDA
 

Balımız hakkında

Tarım ve köy işleri bakanlığı kars il müdürlüğü bal üretici ruhsatı ve tarım ve köy işleri bakanlığının 22.09.2008 tarih ve g36-0188-00001-8 sayılı izni ile üretim yapılmaktadır.
Kars ilimizin susuz ilçesi yakınında kırkpınar köyü balımızı elde ettiğimiz bölgedir. 13-15 km. Karelik alanda dikili ağaç bulunmamaktadır. Yüksek rakımlı yer olmasından dolayı toprağın 3-4 metre altının soğuk-don görmesi sebebi ile ağaçlar soğuktan kökleri donarak yetişmemektedir. Tamamen allahın verdiği çiçeklerden ve bitkilerden elde edilen çiçek balıdır. Tarımsal amaçlı ilaçlama ve gübreleme yoktur. Gezginci arıcılıktan çok sabit arıcılık yapılması sebebiyle çiçek yapısına bağlı olarak üretilen balların kendine has bir tadı ve kokusu vardır. Balın rengi beyaz ile amber rengi arasında değişen açık renktedir. Tadı çok lezizdir ve boğazı yakmaz, yüksek yörelerin balı olması nedeniyle çabuk kristalize olur. Balımızın kristalize olmuş krema halindeki bu niteliği, iyi balı tanıyanlar ve balın değerini bilenler tarafından aranan bir özelliktir. Ayrıca bu değerli ürün, üretim tekniğinde, paketlemesinde ve pazarlama organizasyonunda yapılacak iyileştirmeler sonucu organik bal olarak değerlendirilebilir. Dili en uzun (7,2 mm) ve çalışkan bir arı ırkı olan kafkas, bu sayede derin tüplü çiçeklerin de nektarlarından yararlanabilmektedir. Bu özellik onun yaptığı balı diğer ballardan üstün kılmaktadır.

 

Arı cinsimiz
Kafkas arısı: (apis mellifera caucasica) çok uysal,çalışkan ve şiddetli soğuğa dirençli olma gibi üstün ırk özellikleri vardır. Hortumları diğer arı cinslerinden uzundur. Sık sık oğul verme eğilimine girmemeleri bu ırkın üstün nitelikleri arasındadır. Yavru verimleri yüksektir ve kuvvetli aileler meydana getirirler. En kuvvetli oldukları devre yaz ortasıdır.
Çok uslu olmalarına rağmen, dışardan gelen yağmacı arı ya da diğer zararlılara karşı kovanlarını oldukça iyi korurlar. Kitin rengi koyudur genelde gri kurşuni renktedirler. Tek kusurları kovana aşırı miktarda propolis getirerek sağa sola bulaştırmalarıdır.

 

Balımızın kristalize oluşu
Bazı tanım ve hükümleri "bal standardı" bölümünde verilen 2000/39 sayılı "bal tebliği"nde kristalize bal "kristalizasyon metotlarının herhangi birine tabi tutularak veya balın kristalleşmesi için herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın tamamen veya kısmen kristalize olmuş, krema ve fondan kıvamdaki bal" şeklinde tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi balın kristalize oluşu bozulma olmayıp balın elde edildiği bitkisel kaynağa göre oluşabilen doğal bir olaydır. Ancak tüketicilerin çoğu kristalize olan balı bilgisizlik sonucu hileli bal olarak düşünürler. Bu yanılgı, ülkemizde özellikle süzme bal pazarlamasında sıkıntılara yol açmaktadır. Gerçek olan, pek çok doğal ve kaliteli balın çok çabuk hatta süzme aşamasından hemen sonra bile kristalize olmaya başlayabileceğidir.

 

Balın kristalize olup olmayacağı üzerine; balın su, glikoz ve früktoz oranları, balın depolanma sıcaklığı, depolama sıcaklığının dalgalanması ve balda bulunan polen gibi katı partiküllerin miktarı etkili olmaktadır. Balın früktoz oranı düşerken glikoz oranının artması krıstalizeliği destekler. Ancak, son yapılan çalışmalarda balın krıstalize eğiliminin belirlenmesinde daha çok glikoz/su oranı üzerinde durulmaktadır. Buna göre, glikoz/su oranı 1.7'den daha düşük balların krıstalize olmadığı, bu oranın 2.1'den daha yüksek olan balların ise kısa sürede krıstalize olduğu bildirilmektedir.

 

Özellikle tüketicilerin bilgilendirilmesi yönünden tekrar etmek gerekirse, balın kristalize oluşu tamamen doğal bir olaydır ve balın kalitesini etkilemez. Batı ülkelerinde kristalize olmuş hatta özel yöntemlerle kristalleştirilip krem haline getirilmiş ballar zevkle tüketilirken ülkemizde bu tür ballara şüphe ile bakılması büyük bir yanılgı olup doğal ve kaliteli bala yapılabilecek en büyük haksızlıktır

 

Tüketiciler, istediklerinde kristalize olan balı sıvı hale getirmek için bal kabını, sıcaklığı 38 oc geçmeyen ılık su içinde tutabilirler.

 

Balımızın süzüm-sağım döneminin çiçek ve bitki türüne göre renk tonları

Hiç söğüt ağacı dahi bulunmayan, %75 kekik , 17 veya 21 çeşit ayrı ayrı reyhan kokusu olan bir belde. Su almayan kır beldelerde olgunlaşmış, hiçbir değil ki meyve, ağaçtan hiçbir eser bulunmayan belde...
Eliyle ekilmiş hiçbir mahsul olmamak şartıyla başta susam, ekilmiş bitki olmamak şartıyla çam ağacı dahi yok. %100 allah'ın verdiği arının yaptığı... Kesinlikle başka bir hammadde bulunmadığı tahlille ispat olunmuştur.
Her dükkânın kirası muhitine bağlıdır. Belde belde değişir. Kusura bakmayın biz ne kimseyi aldatırız, ne de kimseye aldanırız! Doğrusunu söylemek iman ehlinin baştaki görevidir.

 

 

Balımızın tahlil yaptırıldığı yerler

- Almanya ınstitut für honig-analytik (bal analiz enstitüsü)
24 nisan 2002  görev no.: 69982/10618 numune no.: 33838

 

- İzmir hıfzısıha tahlilleri
11/03/2000 tarihinde t.c. Sağlık bakanlığı izmir bölge hıfzısıhha enstitü müdür.
Sayı : b. 10. Rsh. 1. 02-30 3840 rapor prt. No : 1897 / 474

 

- Ankara hacettepe ünv. Tahlili
Prof. Doktor kadriye sorgun tarf. 11/05/2007-288